תביעות משמורת- הסכם הורות משותפת, חטיפת ילדים לחו"ל עפ"י אמנת האג

הסדרי ראייה- לסב ולסבתא

רכוש-חלוקת נכסי התא המשפחתי, נדל"ן, פסקי דין הצהרתיים, דמי שימוש, נכסי קריירה

מזונות ילדים, הקטנה והגדלת מזונות

הגשת בקשות למתן צוי הגנה/מניעה/עיכוב יציאה מן הארץ,עיקול

מזונות אשה

הידועה בציבור- פסק דין הצהרתי, מזונות לידועה בציבור, תביעות פנסיה, עזבון וקיצבת שארים

הסכמי ממון- בין זוגות טרם הנישואין וזוגות נשואים , בין ידועים בציבור

התרת נישואין- בין בני זוג המשתייכים לעדות דתיות שונות

תביעות בענייני אבהות

עריכת הסכמים

הסכמי ממון בין זוגות טרם הנישואין

הסכמי ממון בין ידועים בציבור-

הסכמי שלום בית

הסכמים לחיים משותפים

הסכמי הורות