ייצוג נפגעי עבירה בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה

הגשת תביעות לפיצויים של נפגע עבירה