עו"ד סרף-הרשקוביץ הינה בעלת הסמכה מיוחדת הנדרש בחוק לצורך עריכת יפוי כח מתמשך.

זהו מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע היום, כאשר הוא צלו ובר דעת מי יהא האחראי עליו כאשר הוא לא יכול עוד לתפקד או לחשוב באופן תלול ולהביע את רצונותיו. יפוי הכח מופקד במדור מיוחד אצל האפוטרופוס הכללי ומבטיח שליטה של החותם עליו, למימוש רצונותיו תוך הבטחה של איכות חיים בנושאי בריאות, רכוש ורווחה אישית.