תפריט נגיש

פסיקה

חידושים בפסיקה

פסק דין תקדימי בעניין ניכור הורי

דחיית טענת הלוואה

לאחרונה זכתה עו"ד סרף בפ"ד תקדימי בו נדחתה תביעת אם להשבת סכום של 173,000 ש"ח מבתה וחתנה לשעבר בטענת הלוואה. עו"ד סרף ייצגה את הבעל לשעבר והוכיחה כי האם ובתה חברו כנגדו תוך ניצול העברת כספים מחשבון בנק משותף לבני הזוג, לרכישת דירה וכי הסכומים שכביכול נחזו כהלוואה לבני הזוג, הינם כספי השקעה עצמית ברכישת הדירה.

בית המשפט קיבל את טענות עו"ד סרף לגבי שורת הדין וההגינות הכלכלית ובפ"ד מנומק דחה את התביעה תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט ושכ"ט בסכום של 15,000 ש"ח.

קבלת כתובה

בית הדין הרבני האיזורי בחיפה פסק לטובת אישה 100,000 ש"ח פיצוי בגין הכתובה. הצדדים התגרשו בגט פיטורין הגם שהבעל התנה את הגירושין בויתור האישה על כתובתה. האישה אשר יוצגה ע"י עוה"ד נאוה סרף-הרשקוביץ הוכיחה כי הבעל עזב את בית המגורים בהותירה לבד לגדל את שתי בנותיהם. הגם שהבעל הכחיש קיום יחסים אינטימיים עם האישה האחרת, קבע בית הדין כי גרסתו של הבעל נסתרה וגם אם האישה נקטה כנגדו בצעד זה או אחר הרי צעדים אלה היו מוצדקים לאור התנהגותו.

מזונות

לאחרונה זכתה עו"ד נאוה סרף-הרשקוביץ בפ"ד לפיו זכויותיו הקנייניות של חייב מזונות בדירה הרשומה על שמו ועל שם אשתו הנוכחית אינם מוגנים בפני כינוס נכסים. הלכת כובשי (רע"א 8233/08 כובשי נגד עו"ד שוורץ) העניקה לאשת חייב מזונות מעמד של דייר מוגן בדירת בני הזוג. נדגיש כי את חוב המזונות חב החייב לא לאישה עימו הוא מתגורר אלא לילדיו מנישואים הקודמים .

בפ"ד מנומק קיבל השופט ס.ג'יוסי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת את עמדת עו"ד נאוה סרף הרשקוביץ, אשר ייצגה את הזכאית למזונות כי לאשתו הנוכחית של חייב המזונות אין מעמד כלל בהליך כינוס הנכסים לגבי הדירה המשותפת שלה ושל חייב המזונות וכי עמדתה, אם תשמע תהא רק בהליך הפירוק. בכך נדחתה בקשת חייב המזונות לעכב את הליך הפירוק ואף בקשת ערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי בנצרת נדחתה ע"י כבוד ס. הנשיא א. אברהם. בכך נסללה הדרך לפירוק שיתוף במקרקעין לצורך גביית חוב המזונות.

בית המשפט קבע לא אחת כי : "מזונות קטינים הינם בבחינת מושכלות יסוד של הזכות לכבוד וכי ללא תשלום דמי המזונות נפגע מינימום של הקיום האנושי. הזכות של כל אדם- לרבות הזכאי עפ"י פסק למזונות- לקיום מינימלי היא חלק אינטגרלי מההגנה החוקתית המוענקת ע" חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו".

הסדרי ביקור בין סב-סבתא לבין נכד/ה-מגמות בפסיקה

"בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לפי נוסחו המקורי, לא הוענק לסב ולסבתא מעמד מיוחד בקשר ליחסיהם עם בני בניהם. ומעמדם היה, בכל הנוגע להוראות החוק האמור, כמעמד קרובים, שלגביהם נאמר בסעיף 72 לחוק: "בכל עניין לפי חוק זה רשאי בית המשפט, גם מיזמתו הוא, לשמוע דעתם של קרובי הקטין ... ככל שבית המשפט ימצא לרצוי לשמעם";

רק במקרה בו חו"ח נפטר אחד ההורים נקבע בחוק כי :" "מת אחד ההורים של קטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות בעניין המגע בין הורי המת לבין הקטין". ישנם מקרי גירושין לא מעטים לצערנו , בהם ההורה המשמורן מנתק הקשר בין הקטין/נה לבין הורי ההורה השני.

חרף היעדר עיגון זכויות בחוק לגבי הסדרי ביקור בין הורי הורים ונכדם, קיימת דרך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה לקביעת הסדרים אלו. בית המשפט יפנה לקבלת תסקיר פקידת סעד לסדרי דין בנושא זה, ואם ישתכנע כי הביקורים הינם לטובת הקטין, ייתן פסק דינו בהתאם.

יודגש כי מחקרים שבדקו את השפעת מערכת היחסים בין סבים לנכדים מצאו שמערכת יחסים טובה וחמה בין סבים לנכדים תורמת להתפתחות אישיותו של הילד. מחקרים הצביעו על כך שמהבחינה הפסיכולוגית הקשר עם סבים מקנה לילד ביטחון אמוציונאלי ומבחינה חברתית הקשר עם הסבים מהווה גשר תרבותי היסטורי המעניק לילדים תחושת ביטחון. לכן חשוב שבית המשפט יסייע באמצעים העומדים לרשותו בטיפוח הקשרים הללו. לאחרונה טיפלתי במקרה דומה והתסקיר אכן תמך בקביעת הסדרי ראייה בין הסב-סבתא לבין נכדם.

אלימות בין בני זוג כעילה לתביעת כתובה

הכתובה הינה בטחונה הסוציאלי של האישה היהודיה. מקרים בהם הוכחה אלימות של הבעל כנגד האישה , לדוגמא הגשת כתב אישום בגין תקיפה, יהוו עילה לתביעת הכתובה ולפסיקת פיצוי הולם לאישה.

ראה מאמר בענין הכתובה – לאחרונה טיפלתי במקרה דומה.

עו"ד סרף-הרשקוביץ מייצגת אישה אשר בעלה מזה שנים אינו משלם את מזונות הקטינים. מעב להליכים הקבועים בחוק- צוי מאסר, הגבלת רישיון נהיגה מונתה עו"ד סרף ככונסת נכסים על חלקו של החייב בדירה המשותפת לו ולאשתו הנוכחית.החייב הגיש ערעור על מינוי זה וטען, בין היתר כי אשתו הנוכחית הינה דיירת מוגנת בדירה.בית המשפט לענייני משפחה בנצרת, כבוד השופט ס.ג'יוסי דחה את טענות החייב והשאיר על כנ ואת המינוי כך שכעת יש לבצע פירוק שיתוף במקרקעין ולגבות את חוב המזונות מחלקו של החייב בידרה.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

צור קשר