תפריט נגיש

שאלות ותשובות

תביעת גירושין בין בני זוג מאותה הדת (יהודי, נוצרי, מוסלמי) תוגש לבית הדין הדתי של דת המתגרשים. הסמכות המקומית תהא נתונה לבית הדין במקום המגורים המשותף האחרון של בני הזוג. התביעות האחרות, רכושיות מזונות משמורת תוגשנה או לבית הדין או לבית המשפט לענייני משפחה והערכאה אליה הוגשו בראשונה (וכן גם רבע שעה הקדמה הינה הקובעת ).

מכאן נולד מושג מירוץ הסמכויות- מי שמגיש את התביעה ראשון, קובע היכן תתנהל.

יש לבדוק האם אשתך עובדת ומשתכרת או בעלת מקור הכנסה כגון דירה שלה המושכרת לצד שלישי. אשתך תאבד את זכותה למזונות אם קיימת עילה בדין העברי לגרשה כגון בגידה, מורדת. חובת המזונות חלה רק כל עוד קשר הנישואין קיים. אם יש חובה ליתן גט, הרי כבר לא קיימת חובת מזונות לאישה.

חובת תשלום מזונות לקטינים הינה לפי הדין העברי ומטילה חובה אבסולוטית על אב לתשלום מזונות לקטינים עד גיל 6. אך לפי הפסיקה, ישנה התחשבות בהכנסות האישה לגבי מזונות קטינים ולכן משכורתה הגבוהה של אשתך תהווה שיקול בקביעת גובה המזונות אך לא תפטור אותך מתשלומם באופן מלא.

אכן בדר"כ עדיף לאישה לתבוע את זכויותיה הממוניות בבית המשפט לענייני משפחה אך גם כאן יש לבחון כל מקרה ונסיבותיו. השוני בפסיקה בין הערכאות נובע מתפיסות עולם אחרות של בתי הדין לעומת בית המשפט. כך לדוגמא ברכיב של מזונות קטינים, יתחשב בית המשפט בהוצאות לקטינים אשר לא תמיד בית הדין יקבלם.

הכתובה הינה מסמך משפטי אכיף ובעלך משמעות . בדר"כ אם הגירושין נובעים מהסכם , האישה מוותרת על כתובתה. מאידך, לאישה זכות לתבוע כתובתה באם הבעל בגד והפר את חובות הנישואין כלפיה. אם נכתב בכתובה סכום דימיוני של 10 מיליון $, בדר"כ בתי הדין לא יאכפו זאת וההנחיה הינה לשלם סכום בין 36,000-120,000 אך ישנם מקרים חריגים בהם גם סכומים דימיוניים שולמו לאישה על בסיס התחייבות הבעל בכתובה.

בישראל נהוגה חזקת הגיל הרך שמשמעותה כי ילדים עד גיל 6 יישארו במשמורת אמם. אכן ישנם קולות לשינוי חזקה זו, אך בפועל זו לשון החוק. את זכאית לקבל זכויותייך בנכסי הקריירה שבעלך הרופא, צבר במהלך חייו המקצועיים לרבות המוניטין שרכש.

חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 וקובע כי חלוקת הרכוש תהא בדרך של איזון זכויות כולל- כל הנצבר בתא המשפחתי לרבות כאמור המוניטין, נכסי הקריירה. בתי המשפט ממנים אנשי מקצוע כגון אקטוארים, רו"ח שמאי מקרקעין, אשר אומדים את שווי הזכויות לצורך חלוקתו אם בעיין ואם ע"י איזון משאבים .

לאחרונה תוקן החוק וניתן כיום לבצע את חלוקת רכוש עוד טרם סיום פורמלי של הנישואין והכל על מנת שבן/בת הזוג המעכבים את הפירוד לא יחזיקו ברכוש התא המשפחתי כערובה.

על זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 וכן על ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף .

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

צור קשר